HWI – Happy World Initiative

 

 

 

 

pridaj sa – ak chceš urobiť svet lepším miestom

HWI – Happy World Initiative o.z.

 • Chceme dosiahnuť, aby sa ľudia na svete cítili lepšie . To je to na čom chceme robiť spolu s Vami a k čomu smeruje naša práca.

 • Naše programy a aktivity sú orientované tak, aby jednotlivcom a komunitám pomáhali dosiahnuť ich ciele a naplnili ich potenciál.

 • Zistite viac o tom, aký pozitívny dosah môže mať aj na Vás, ak sa k nám pripojíte… Ak zlepšíme veľa životov, zlepšíme svet a bude tak lepším miestom pre život

GEPS – Global Enviro Patrols System

 • Chceme dosiahnuť, aby čo najviac ľudí poznalo pravidlá pre udržateľný život

 • Aby jednotlivci aj spoločnosti a komunity, obce a mestá, tieto pravidlá uplatňovali a dodržiavali

 • Naše programy a aktivity sú orientované tak, aby jednotlivcom a komunitám pomáhali dosiahnuť  lepšie výsledky v oblasti ochrany prírody, boja proti klimatickej zmene a predchádzaniu aj prispôsobenie sa týmto zmenám

 • Zistite viac o tom, aký pozitívny dosah môže mať aj na Vás, ak sa k nám pripojíte…

A S R – Akadémia Super Rodiča

 • Rozvíja spoluprácu medzi rodičmi a školou

 • Napomáha zlepšiť porozumenie,a vďaka tomu zlepšiť atmosféru na školách

 • Zaistite lepšie podmienky na prácu svojim deťom a tak môžu dosiahnu lepšie výsledky a tým aj lepšie uplatnenie v budúcom živote

H i P – Harmónia v Páre

 • Pomáha tým, ktorý žijú vo dvojici aby zlepšili svoj vzťah

 • Pomáha im udržať si vzťah natrvalo

 • Predchádza rozchodom a sklamaniam

 • Pomáha rodinám zostať spolu a byť tak spokojnejší

10 ciest ku šťastiu

 • Ktorou cestou sa vybrať

 • Aké kroky robiť

 • Aké činnosti opakovať

      – aby jednotlivec dospel ku šťastiu…

Zachovať a chrániť život na Zemi

Zlepšovať vzdelávanie a školský systém

Zvyšovať šťastie a spokojnosť jednotlivcov

Pomáhať ľuďom lepšie bývať

Zlepšovať život komunít i ľudstva ako celku

Hľadať spôsoby ako financovať tieto aktivity

V prípade záujmu o akýkoľvek druh spolupráce neváhajte vyplniť nasledujúci krátky formulár.

*povinný údaj
Kontaktné informácie
HWI – o.z. 
Tehelná 18, 920 01 Hlohovec