HWI

 

  HWI – Happy World Initiative

 

 

 

 

pridaj sa k HWI – ak chceš urobiť svet lepším miestom

HWI – Happy World Initiative o.z.

 • Chceme dosiahnuť, aby sa ľudia na svete cítili lepšie. To je to, na čom chceme robiť, spolu s Vami. K tomu smeruje naša práca.

 • Naše programy a aktivity sú orientované tak, aby jednotlivcom a komunitám pomáhali dosiahnuť ich ciele a naplnili ich potenciál.

 • Zistite viac o tom, aký pozitívny dosah môže mať aj na Vás, ak sa k nám pripojíte. Ak zlepšíme veľa životov, aspoň o niečo, tak zlepšíme aj svet a bude tak lepším miestom pre život.

GEPS-Global Enviro Patrols System    GEPS in English HERE

 • Chceme dosiahnuť, aby čo najviac ľudí poznalo pravidlá pre udržateľnosť života na Zemi

 • Aby jednotlivci, firmy, spoločnosti aj komunity, obce a mestá, tieto pravidlá uplatňovali a dodržiavali

 • Naše programy a aktivity budú orientované tak, aby jednotlivcom a komunitám pomáhali dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti ochrany prírody, boja proti klimatickej zmene a predchádzaniu aj prispôsobenie sa týmto zmenám

 • Zistite viac o tom, aký pozitívny dosah môže mať aj na Vás, ak sa k nám pripojíte. A ako vy osobne môžete pomôcť dosiahnuť tieto ciele

A S R – Akadémia Super Rodiča

 • Emailový kurz pre rodičov – Rozvíja spoluprácu medzi školou a rodičmi

 • Napomáha zlepšiť porozumenie medzi rodičmi a školou. Vďaka tomu pomáha zlepšiť atmosféru na školách a tým zlepšiť prácu aj výsledky

 • Rodičia – Zapojte sa, pomôžete tým svojim deťom zlepšiť prístup k škole a tak dosiahnuť lepšie výsledky a tým aj lepšie uplatnenie v budúcom živote

 • Učitelia – Zapojte „svojich“ rodičov – pomôžete tým sebe zlepšiť prácu a výsledky vašich žiakov

H i P – Harmónia v Páre

 • Je dlhodobý kurz na zlepšenie a upevnenie partnerstva

 • Pomáha tým, ktorý žijú vo dvojici aby zlepšili svoj vzťah

 • Pomáha im udržať si vzťah natrvalo

 • Predchádza rozchodom a sklamaniam

 • Pomáha rodinám žiť spokojnejšie a zostať spolu

10 ciest ku šťastiu

 • Dlhodobý kurz, pomáha ľuďom nájsť vlastnú cestu ku šťastiu

 • V kurze zistíte, ktorou z ciest sa vybrať

 • Aké kroky robiť, pre zlepšenie vlastného života

 • Aké činnosti opakovať, aby ste dosiahli svoj cieľ

      – aby ste dospeli ku šťastiu…

Deň ľudských úspechov / pokroku ... ?

21.10. - Áno / Nie ? - Hlasuj...

Učené spolky zo sveta navrhli zaviesť 21.10. – v deň vynájdenia žiarovky -ako deň kedy by sme si mohli pripomínať úspechy ľudskej spoločnosti a jednotlivcov, ktorí sa o to zaslúžili …

Môžeš aj ty hlasovať za tento návrh…tu nižšie otvoríš podstránku, kde sa dozvieš viac a nájdeš aj odkaz na anketu …

IPC – Inspirative Persons Circles

 • Dostať do škôl a k mládeži viac ozajstných (žijúcich) osobností  z reálneho života
 • Aby získali obraz ako svet funguje
 • Aby mali inšpiráciu – kadiaľ ísť
 • Aby mali motiváciu prečo a ako na sebe pracovať
 • Aby sa pokúsili zlepšiť svet a život na Zemi
 • Aby neváhali prevziať zodpovednú zodpovednosť za svet v budúcnosti

Zachovať a chrániť život na Zemi

Zlepšovať vzdelávanie a školský systém

Zvyšovať šťastie a spokojnosť jednotlivcov

Pomáhať ľuďom lepšie žiť i bývať

Zlepšovať život komunít i ľudstva ako celku

Hľadať spôsoby ako financovať tieto aktivity

V prípade záujmu o akýkoľvek druh spolupráce neváhajte vyplniť nasledujúci krátky formulár.

*povinný údaj
Kontaktné informácie
HWI – GEPS o.z. 
Tehelná 18, 920 01 Hlohovec, SLOVAKIA