Deň ľudských úspechov

 

Je veľa rôznych „Dní“, v ktorých si niečo pripomíname… Avšak to, že ľudia a ľudstvo ako celok, urobili počas histórie skutočne veľký pokrok a dosiahli veľa úspechov – to si exaktne nepripomíname… Navrhujeme to zmeniť.

                   Bruce_McCandless_II_during_EVA_in_1984 / zdroj Wikipedia

Vyhlásenie „DŇA ĽUDSKÉHO POKROKU“ má 4 základné ciele:

  1. Zvýšiť povedomie o úžasnosti života, ktorý dnes žijeme. Často ho dnes považujeme za samozrejmosť, ale predsa TO TAK NEBOLO VŽDY. Ako sme sa dopracovali k tomu, čo máme dnes? Predstavte si, že študenti podávajú správy v triedach, ktorí vynálezcovia a inovácie im v porovnaní s predchádzajúcim rokom najviac zlepšili život, alebo vysvetľujú svojim spolužiakom pôvod vybavenia v ich učebniach…        alebo sa hrajú hru na predstavivosť : „Ako by to bolo bez…“

  2. Zamerať našu myseľ na základy úspechu. Mali by sme si uvedomiť, že bez túžby úspechy neprídu. Dosahujeme veľké úspechy, pretože používame svoje mysle a rozum na pochopenie prírodného sveta, svoju predstavivosť na to, aby sme videli, že lepší svet je možný, a svoje vedomosti aplikujeme na podnikateľské kroky na vytvorenie lepšieho sveta. A pripomenúť, že náš najúžasnejší úspech v nás pestujú cnosti: racionalita, odvaha, disciplína, statočnosť, integrita a nezávislý úsudok.

  3. Využiť pripomínanie úspechov, ktoré využívame všetci spoločne – aby sme pomohli vylúčiť dnešný kultúrny pesimizmus, nihilizmus, politiku „nadmernej identity“ – „my proti nim“, polarizáciu a priamu nenávisť a násilie. Nahradiť ich optimizmom, vyšším zmyslom a jednotou v úsilí o vytvorenie budúceho – lepšieho sveta, aký môže a má byť. Predstavte si oslavy v každom meste, ktoré zdôrazňujú aké naše úspechy dali nášmu i vášmu životu zmysel a za čo môžeme byť na konkrétne -aj miestne osoby hrdí…“

  4. Tento „Deň“ by pomohol vytvoriť zásadný posun v celkovej kultúre ľudstva. Lebo každý účastník by bol ocenený, pretože každý z nás vytvára hodnoty a to je predpokladom naplnenia našich (ľudských) očakávaní. Účasť každého jednotlivca na živote a tvorbe hodnôt posilňuje našu schopnosť  dosiahnuť výsledky. Táto vízia hovorí o širšom chápaní „úspechu“, pretože všetci sme úspešní, či už sa jedná o výchovu dieťaťa k zrelosti alebo podnikanie k ziskovosti, písanie piesní, básní, podnikateľských plánov alebo dizertačnej práce, kladenie tehál na budovu, vytvorenie jej návrhu, alebo zabezpečenie financovania jej výstavby.  A čo dnes ? …


DNES –

Exponenciálne technológie sľubujú dnes  – nepredstaviteľnú prosperitu zajtra: Dlhšie a zdravšie životy a príležitosť realizovať všetky naše racionálne sny.

Ale táto budúcnosť je ohrozená: – ak zlyhá školský systém pri zabezpečovaní výučby a odbornej prípravy tých, ktorý tu lepšiu budúcnosť majú vytvoriť. Ak zlyháme pokračujúcou „kultúrou ohlupovania“ a rozprávaním o záhube. Tento „DEŇ“ by nás mal upozorniť na to, že takáto lepšia budúcnosť je možná, ak neskĺzneme do nízkej kultúry a politiky rozdielov.

AK sa zapojíte do hlasovania a necháte nám svoj email budeme Vás ďalej informovať o výsledku. Budeme vás zásobovať myšlienkami aj materiálom, ktorý vám pomôže stať sa osobou propagujúcou a oslavujúcou „Deň ľudského úspechu/pokroku“. Budeme vás aj v budúcnosti zásobovať nápadmi a materiálmi, aby ste sa k tejto téme mohli vracať so svojimi študentami min. 1x za mesiac (aby to nebol len jeden „DEŇ“, ale trvalý proces pripomínania „Pokroku“) Jedným z vašich úspechov môže byť – kontaktovať nás so svojimi vlastnými nápadmi, lebo synergia medzi rovnako zmýšľajúcimi jednotlivcami prináša vždy najlepší výsledok.

Je čas to všetko uplatniť a ustanoviť „Deň ľudských úspechov/pokroku“, aby sme všetkých ostatných podporili k úspechu!         HLASUJTE TU: