GEPS – Global Enviro Patrols System

Hej! Ak cítiš zodpovednosť, pridaj sa!

Všetko je prepojené navzájom - Všetci sa podieľame na znečisťovaní - Všetci sme preto zodpovední za súčasný stav.

Všetci sa preto musíme podieľať aj na zlepšení situácie.

Ak chcete aj u Vás založiť miestnu PATROLU,

Urobte tak kliknutím na tento obrázok:

 

Čo je cieľom a úlohou GEPS:

  • Vytvárame komunitu občanov – ktorým nie je jedno – aká bude budúcnosť planéty ZEM.

  • Budujeme celoplošný globálny a prepojený systém lokálne aktívnych buniek – PATROL

  • Patroly- bunky vznikajú na školách. Ich členmi sú žiaci a študenti a niekoľko dospelých – stačí 1 učiteľ…Bunky budú aktívne pôsobiť vo svojom okolí, obci, meste, ulici

  • Bunky budú zdieľať a šíriť naj informácie o dobrých enviro-postupoch vo svojej komunite. Vzdelávať a robiť osvetu v tomto smere medzi občanmi

  • Zdieľať najnovšie informácie zo sveta o tejto problematike do svojej komunity

  • Najskôr meniť identitu občanov – aby sa zmenilo ich myslenie a potom aby sami z vlastnej vôle zmenili aj svoje správanie!
  • Motivovať, inštruovať aj kontrolovať verejné aj súkromné inštitúcie, aby ich činnosti boli v súlade s dobrými postupmi

  • Podporovať udržateľný spôsob života, ktorý nezaťaží budúce generácie

  • Prichádzať s nápadmi a novými postupmi a organizovať lokálne aktivity