Hej! Ak cítiš zodpovednosť, pridaj sa!

Všetko je prepojené navzájom - Všetci sa podieľame na znečisťovaní - Všetci sme preto zodpovední.

Všetci sa preto musíme podielať aj na zlepšení situácie.

Ak chcete aj u Vás založiť miestnu PATROLU,

Urobte tak kliknutím na tento obrázok:

 

Čo je cieľom a úlohou GEPS:

  • Vytvoriť celoplošný systém lokálnych buniek – PATROL

  • Patroly sa budú sústreďovať na školách. Ich členmi by mali byť žiaci a študenti a niekoľko dospelých

  • Bunky budú aktívne pôsobiť vo svojom okolí, obci, meste, ulici

  • Šíriť informácie o dobrých enviro-postupoch vo svojej komunite

  • Vzdelávať a robiť osvetu v tomto smere medzi občanmi

  • Zdieľať najnovšie informácie zo sveta o tejto tématike do svojej komunity

  • Motivovať, inštruovať aj kontrolovať verejné aj súkromné inštitúcie, aby ich činnosti boli v súlade s dobrými postupmi

  • Podporovať udržateľný spôsob života, ktorý nezaťaží budúce generácie

  • Prichádzať s nápadmi a novými postupmi a organizovať lokálne aktivity