ASR – Akadémia Super Rodiča

Super rodič aktívne prispieva k lepšiemu vzdelávaniu svojich detí

ASR kurz pre rodičov

 • Ak chcete zlepšiť spoluprácu so školou
 • Ak chcete aby všetky strany vzdelávacieho procesu boli spokojné
 • Ak chcete zlepšiť výsledky vašich detí
 • Ak ste učitelia a chcete zlepšiť vašu prácu lepšou spoluprácou s rodičmi
 • Ak si uvedomujete, že len kritizovať a vyžadovať nestačí…

ASR je stručný online kurz pre rodičov

 • 8 Lekcií – zasielaných mailom
 • Lekcie v rozsahu max. 3xA4
 • Obsah kurzu:
 • Prečo je potrebné meniť nastavenia v školskom systéme
 • Načo nám je škola – pripomenutie jej poslania
 • Dôležitosť spolupráce rodičov a školy
 • Ako zlepšiť spoluprácu pomocou porozumenia – ARK
 • Aké skutočnosti majú brať rodičia do úvahy …
 • a ešte niečo navyše – Aká dôležitá je ich úloha v systéme

Neváhajte. Zapojiť sa môžte kedykoľvek. Zlepšenie príde skoro.